Profil Ketua Pengadilan

Nama:Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum.
NIP:19580821 198601 1 001
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Profil Wakil Ketua PTTUN Medan

Nama:Nurman Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP:19610609 198612 1 001
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan