Profil Hakim Tinggi

Nama : Simon Pangondian Sinaga, SH.
NIP : 19590830 198803 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Herman Baeha, SH., MH.
NIP:19600625 198903 1 002
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Dra. Marsinta Uli Saragih, SH., MH.
NIP:19660927 198903 2 002
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Fatimah Nur Nasution, S.H.
NIP:19760921 200112 2 001
Pangkat/Gol:Pembina / (IV/a)
Jabatan:Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi TUN Medan