Profil Hakim Tinggi

Nama:Riyanto, SH.
NIP:19580318 198512 1 001
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Simon Pangondian Sinaga, SH.
NIP:19590830 198803 1 006
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:H.L. Mustafa Nasution, SH., MH.
NIP:19560807 198103 1 006
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Guruh Jaya Saputra, SH., MH.
NIP:19620427 198703 1 006
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Herman Baeha, SH., MH.
NIP:19600625 198903 1 002
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Jamres Saraan, SH., MH.
NIP:19640816 199103 1 003
Pangkat/Gol:Pembina Utama / (IV/e)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Dra. Marsinta Uli Saragih, SH., MH.
NIP:19660927 198903 2 002
Pangkat/Gol:Pembina Utama Madya / (IV/d)
Jabatan:Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama : Subur MS., S.H., M.H.
NIP : 19670413 199303 1 006
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / (IV/c)
Jabatan : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Fatimah Nur Nasution, S.H.
NIP:19760921 200112 2 001
Pangkat/Gol:Pembina / (IV/a)
Jabatan:Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi TUN Medan
Nama:Euis Riyanti, S.H., M.H.
NIP:19840209 200805 2 001
Pangkat/Gol:Penata Tk. I / (III/d)
Jabatan:Hakim Non Palu pada Pengadilan Tinggi TUN Medan