Rekapitulasi Perkara

REKAPITULASI PENYELESAIAN PERKARA BANDING 

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

 

No Data Perkara  Keterangan
1. Data Perkara Tahun 2018 Data Perkara Bulan Januari – Desember 2018
2. Data Perkara Tahun 2019 Data Perkara Bulan Januari – Desember 2019
3. Data Perkara Tahun 2020 Data Perkara Bulan Januari – Desember 2020
4. Data Perkara Tahun 2021 Data Perkara Bulan Januari – Desember 2021
5.