Wakil Ketua

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama : H. OYO SUNARYO, SH.,MH


NIP : 19580610 198503 1 001
Tempat/Tgl Lahir : /1958-08-10
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Pembina Utama  /IVe
Jabatan : Wakil Ketua
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum & S2 Ilmu Hukum
Alamat : Medan
No. Jabatan T.M.T
1. CPNS PN 1983
2. PNS 1984
3. Hakim 1987
4.
Hakim PTUN 1995
5.
Ketua PTUN 1999
6. Ketua PTUN 2001
7. Hakim Tinggi PT. TUN Makasar 2004
8. Hakim Tinggi PT.TUN Surabaya 2007
9. Hakim Tinggi Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 2008
10. Wakil Ketua PT. TUN Medan 2012