Wakil Ketua

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

Nama : H. ISKANDAR, SH.,MH

NIP : 19540721 198303 1 001
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru/19540721 198303 1 001
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Pembina Utama  /IVe
Jabatan : Wakil Ketua
Pendidikan : S1 Ilmu Hukum & S2 Ilmu Hukum
Alamat : Medan
No. Jabatan T.M.T
1. CPNS PN Pekanbaru 1983
2. PNS PN Pekanbaru 1984
3. Hakim PN Lhokseumawe 1987
4.
Hakim PTUN Surabaya 1995
5.
Ketua PTUN Denpasar 1999
6. Ketua PTUN Semarang 2001
7. Hakim Tinggi PT. TUN Makasar 2004
8. Hakim Tinggi PT.TUN Surabaya 2007
9. Hakim Tinggi Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI 2008
10. Wakil Ketua PT. TUN Medan 2012